Vücut Sıvısı Analizi Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor

Kan dışında birçok vücut sıvısında laboratuvar testleri uygulanabilmektedir. Vücudun belli bölgesinde olan bitenler hakkında daha dolaysız yanıtlar alınabildiğinden kan yerine sıklıkla bu sıvılar analiz edilmektedir.

Bazı vücut sıvısı analizleri:

İdrar tahlili
Semen Analizi (spermiyogram)
Terde Klorür Analizi
Fetal Fibronektin (fFN)
BOS (CSF) Analizi
Sinovyal Sıvı Analizi
Plevra Sıvısı Analizi
Perikart Sıvısı Analizi
Periton Sıvısı Analizi

Numuneler genellikle bir kap içine toplanan sıvılardan (idrar, semen) elde edilir. Ayrıca vücut boşluğuna bir iğne sokarak enjektör içine bir miktar sıvı (BOS, perikart sıvısı v.s) çekilir. Değişik sıvı numunelerinin alınma yöntemine ilişkin ilave genel bilgiler için Numune Toplanması bölümüne bakınız.

Numune alındıktan sonra biyokimyasal testler, mikroskopik incelemeler ve enfeksiyon hastalıkları testleri gibi çeşitli testler uygulanabilir. Hastalık veya bozukluğa tanı konmasına yardımcı olabildikleri için plevra, perikart ve periton sıvısı gibi bazı vücut sıvılarının testler yoluyla transüda veya eksüda olup olmadığını belirlemek önemlidir.

Transüda

Kan damarları içindeki basınçla (sıvıyı dışarı sürükler) kandaki protein miktarı (sıvıyı içerde tutar) arasındaki dengesizlik nedeniyle oluşmaktadır.
Protein konsantrasyonu düşük, lökositlerin kısıtlı sayıda olduğu berrak bir sıvıdır. Konjestif kalp yetmezliği ve siroz gibi hastalıklarda görülür.

Eksüda

Yaralanma ve/veya iltihaplanma (inflamasyon) sebebiyle oluşmaktadır.
Normalden daha yüksek protein içeriğine sahip olduğu gibi hücre sayısında artış nedeniyle bulanık renkte görünebilir.
Enfeksiyonlar, maliniteler (metastatik kanser, lenfoma, mezotelyoma) veya otoimmün hastalıklar gibi klinik durumlarda görülürler.


Kaynakça : labtestsonline

Ürik Asit Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Vücut Sıvısı Analizi Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - TORCH Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Temel Metabolik Panel Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - TPMT Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Trigliserit Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Trikomonas Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Seruloplazmin Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Valproik Asit Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Pap Smear Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor -