Özel NB Kadıköy Hastanesi

Başta diyabet olmak üzere, uzmanlaştığımız sağlık hizmetlerinde tıbbi ve teknolojik gelişmenin takipçisi olmak, topluma kaliteli sağlık hizmeti vermek ve bu hizmetlerimizle ilgili bilgi ve tecrübe birikimimizi diğer sağlık kuruluşlarıyla paylaşmak • Geçmişten bugüne birikimiyle diyabet ve bağlı hastalıklarda öncü rol üstlenen güvenilir sağlık merkezi olmak • Diyabet ve obezitenin önlenmesinde verilen mücadeleyi desteklemek, bilimin ve geçmiş deneyimlerimizin ışığında diyabet artışını ve yaygınlaşmasını en aza indirmiş sağlıklı bir toplumun oluşumuna katkı sağlamak. Hastalarımıza kaliteli, güvenilir, süreklilik içeren bir yaklaşımla bütünlüklü tedavi ve bakım hizmeti sunmak • Tıbbi ve idari birimlerle hasta tedavi, bakım ve memnuniyetini her şeyin üstünde kılmak ve sürekli geliştirmek • Hasta beklenti ve haklarını sürekli öncelemek • Yasalara ve meslek etiğine bağlı çalışmak, hasta gizliliğine tavizsiz önem vermek • Diyabet ve obezite ile ilgili farkındalık artırma çalışmaları yapmak, korunma ve tedavisini sağlamak, bu konularda kurucumuz olan Türk Diyabet Cemiyeti ve Türk Diyabet ve Obezite Vakfı başta olmak üzere diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak • Diyabet ve obezite konusunda araştırma ve çalışmaları desteklemek • Diyabet ve obezite konusunda doktor, uzman, hemşire, laborant, diyetisyenlere yönelik meslek içi eğitimler düzenlemek, bu hizmetin ülke düzeyinde yaygınlaşmasına öncülük etmek • Halk sağlığını korumak ve tedavi etmek için hastane, dispanser ve laboratuvarlar açmak, aynı gaye için kurulmuş olan diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak ve onları desteklemek • İmkânları kısıtlı hastalar için verilecek sağlık hizmetlerini ulaşılabilir kılmak.
Özel NB Kadıköy Hastanesi Hakkında İçerikler
Özel NB Kadıköy Hastanesi İletişim Bilgileri
Adres Adres:Acıbadem Mh. Sokullu Sk. No:1 PK 34718 İSTANBUL / KADIKÖY / TURKEY
Telefon Tel:0 216 339 57 57
Fax Fax:0 216 339 57 80
E-Mail E-Mail:info@kadikoyhastanesi.com
Özel NB Kadıköy Hastanesi Nerede
Özel NB Kadıköy Hastanesi Randevu Alma
Özel NB Kadıköy Hastanesinden Randevu Almak için aşağıda bulunan Randevu Al butonuna tıklayarak randevunuzu alabilirsiniz.
Özel NB Kadıköy Hastanesi Tahlil ve Laboratuvar Sonuçları
Özel NB Kadıköy Hastanesinden Tahlil ve Laboratuvar Sonuçları için aşağıda bulunan Tahlil ve Laboratuvar Sonuçları için tıkla butonuna tıklayarak randevunuzu alabilirsiniz.
Özel NB Kadıköy Hastanesi Bölümleri ve Servisleri
Dermatoloji (Cildiye), İç Hastalıkları (Dahiliye), Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Nefroloji, Nöroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Kardiyolojisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Nöroşirurji (Beyin ve Sinir Cerrahisi), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Biyokimya, Radyoloji, Acil, Yoğun Bakım
Özel NB Kadıköy Hastanesi Doktorları
Özel NB Kadıköy Hastanesinde görevli doktorların listesine aşağıda bulunan Doktorlar listesi için tıklayın butonuna tıklayarak doktor bilgilerine ulaşa bilirsiniz.
Ürik Asit Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Vücut Sıvısı Analizi Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - TORCH Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Temel Metabolik Panel Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - TPMT Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Trigliserit Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Trikomonas Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Seruloplazmin Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Valproik Asit Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Pap Smear Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor -