Kromogranin A Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor

Diğer adları : CgA
Resmi adı : Kromogranin A

Niçin Testi Yaptıracaksınız?
Karsinoid tümörler ve diğer nöroendokrin tümörlere tanı koymaya veya takiplerine yardımcı olmak için bu test yapılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?
Ateş basması, ishal ve/veya hışıltılı solunum gibi karsinoid tümörü düşündüren hastalık belirtileriniz olduğunda; doktorunuz bir karsinoid veya başka bir nöroendokrin tümöre sahip olabileceğinizi düşündüğünde bu test yapılır.

Gerekli Numune Nedir?
Bir kol damarınızdan alınan kan numunesi kullanılır.

Test için Hazırlık Gerekir mi?
Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir

Ne test edilmektedir?
Bu test kandaki Kromogranin A (CgA) miktarını ölçmektedir. CgA, nöroendokrin hücreler içinde bulunan ve bu hücreler tarafından salınan bir proteindir. Nöroendokrin hücreler ve içinde bulundukları endokrin (hormonal) sistem bezlerinden hem iyi huylu hem de kötü huylu çeşitli tümörler çıkabilir. Bu tümörler karsinoit tümörler, insülinomalar, küçük hücreli akciğer kanserleri, nöroblastomalar ve diğer nöroendokrin tümörlerini içermektedir. Bu tümörlerin birçoğu sürekli olarak veya ara ara bu tümöre özgü karakteristik belirtilere neden olan büyük miktarlarda serotonin, katekolaminler veya insülin gibi hormonları salgılamaktadır. Ancak bazı nöroendokrin tümörler beklenen hormonları salgılamamaktadır. Her iki durumda da nöroendokrin tümör sıklıkla artmış CgA düzeyleriyle ilişkilidir.

Test için numune nasıl toplanır?
Bir kol damarınızdan iğneyle alınan kan numunesi kullanılır.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?
Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir.

Nasıl kullanılır?
Kromogranin A testi tümör belirteci olarak kullanılmaktadır. Karsinoid tümörlere tanı konmasına yardımcı olmak için 5-HIAA ile birlikte veya o testin yerine istenebilmektedir.Bazen feokromositoma tanısı konmasına veya bu hastalığın takibine yardımcı olmak için katekolaminler gibi spesifik hormonlarla birlikte istenebilmektedir. Hormon salgılamasalar bile başka nöroendokrin tümörlerin varlığını tespit için kullanılabilirler.

Ne zaman istenir?
Doktor hastada karsinoit tümör, feokromositoma veya başka bir nöroendokrin tümör varlığından kuşkulandığında diğer testlerle birlikte CgA istenir.Tedavinin etkinliğini değerlendirmeye ve tümör nüksünün takibine yardımcı olmak için belli aralıklarla bu test istenebilir.

Test sonucu ne anlama gelir?
Kromogranin A düzeyleri normalde düşüktür. Hastalık belirtileri olanlarda yüksek düzeyler bir tümör varlığını gösterebilirse de doktor tümörün tipi ve yerleşimi hakkında bilgi veremeyecektir. CgA’nın miktarı hastanın belirtilerinin şiddet derecesiyle ilişkili olmamasına rağmen tümör yüküyle-tümör kitlesiyle- bağlantılıdır. Tedavi öncesi yüksek CgA düzeyleri daha sonra düşerse tedavi olasılıkla etkili olmuştur. İzlenen düzeyler yükselmeye başlarsa hastada tümör nüks etmiş olabilir.

Bilmem gereken başka bir şey var mı?
Karaciğer hastalığı, iltihaplı bağırsak hastalığı, böbrek yetmezliği ve stresli durumlarda CgA düzeyleri yükselmiş olabilir. Bu test sonuçlarını yorumlarken CgA düzeylerini yükselten bu olası nedenler göz önüne alınmalıdır.

Halen FDA’nın onayladığı herhangi bir Kromogranin A testi mevcut değildir. Laboratuvarlar tarafından geliştirilmiş ve geçerliliği onaylanmış CgA testleri birbirlerinden bir ölçüde farklı olduğundan sonuçları benzer değildir. Bu nedenle hastada örneğin hastalığın takibi için birden fazla sayıda CgA testi yapılmışsa hastanın doktoru genellikle her numuneyi aynı laboratuvara gönderecektir.

Herkese Kromogranin A testinin yapılması gerekli midir?
Gerekmez. Her ikisi de seyrek görülen bir karsinoid veya başka bir nöroendokrin tümöre tanı koymaya ve takibine yardımcı olmak için genellikle bu test istenmektedir. İnsanların çoğuna bu testin yapılması gerekmemektedir.

Doktor karsinoid veya nöroendokrin tümörün yerini nasıl tespit eder?
Bu tespit genellikle röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme tekniklerinin kullanılmasıyla gerçekleşmektedir. Bazı olgularda tümörü bulmak için cerrahiye gerek vardır.

Doktor tümörün iyi veya kötü huylu olup olmadığını nasıl söyler?
Tümörün iyi huylu veya kanserli olup olmadığını belirlemek için doktorun biyopsi yapması veya tümörü cerrahi yolla çıkartması ve mikroskop altında incelemesi gerekecektir.


Kaynakça : labtestsonline

Özel Başak Tıp Merkezi - Cilt (Deri) kanseri nedir? Cilt kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Rahim (Uterus) kanseri belirtileri nelerdir? - Mesane kanseri nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Kolon (Bağırsak) kanseri nedir? Kolon kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Böbrek kanseri nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - ALS hastalığı nedir? Belirtileri ve süreci - Lösemi (Kan kanseri) nedir? Belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Çocukların yaz tatili sevincini arttıracak etkinlikler! - En iyi dostlarımız evcil hayvanlar -