Kardiyak Risk Değerlendirmesi Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor

Resmi adı : Kardiyak Risk Değerlendirmesi

Kalp için risk değerlendirmesi nedir?
Kalp için risk değerlendirmesi kalp krizi veya inme gibi bir kalp-damar olayı geçirme olasılığınıza işaret ettiği kanıtlanmış bir grup test ve sağlık faktörlerini içerir. Riskin derecesini belirtmek üzere hafif, orta veya yüksek risk şeklinde geliştirilmiştir.

Bu kalp rahatsızlığı riskinin değerlendirmesine neler dahil edilir?
Kalbe özgü riskin en önemli göstergesi belki de kişisel tıbbi özgeçmişinizdir. Yaş, kalıtsal faktörler, beden ağırlığı, sigara kullanımı, kan basıncı, egzersiz öyküsü ve diyabet tümüyle riskinizi belirlemede önemlidir. Risk değerlendirmesi için lipit profili en önemli kan testidir.

Kalp için risk değerlendirmesinde kullanılabilen girişimsel olan ve olmayan birçok görüntüleme testi mevcuttur. Girişimsel olmayan testler elektrokardiyogramı (EKG), EKG stres testini, nükleer stres testini, bilgisayarlı tomografi (BT) taramasını, ekokardiyogramı ve manyetik rezonans arteriyogramı (MRA); girişimsel testler ise anjiografi/arteriyografi ve kalp kateterizasyonunu içerir.

Lipit profili nasıl kullanılır?
Lipit profili: kolesterol , trigliseritler, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C, “iyi” kolesterol ) ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü (LDL-C, “kötü” kolesterol) içerir. Trigliseritler vücutta bulunan başlıca yağ tipi olup işlevleri hücrelere enerji sağlamaktır. Aşağıda lipit profilinin arzulanan değer aralıkları belirtilmiştir:

Kolesterol <200 mg/dL (5,18 mmol/L) HDL-kolesterol > 40 mg/dL (1,04 mmol/L)
LDL-kolesterol <100 mg/dL* (2,59 mmol/L)
Trigliseritler <150 mg/dL (1,70 mmol/L)
* optimal düzeyler , var olan risk faktörlerinin tipi ve sayısına ve testin niçin yapıldığına bağlı olacaktır.

Sonuçlarınızın herhangi biri veya tümü bu değer aralıklarının anlamlı derecede dışındaysa kalp rahatsızlığı riskiniz artmıştır. Diyet, egzersiz ve/veya ilaçlar düzeyleri düşürebilir ve dolayısıyla riskinizi azaltabilir.

Kalp rahatsızlığı riskini değerlendirmek için başka hangi testler kullanılmaktadır ?
Kalp rahatsızlığı riskinizi değerlendirmede kullanılabilen diğer bazı testler:

Yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein (hs-CRP): Çalışmalar yüksek duyarlılıklı CRP ölçümünün kalp-damar hastalığı (KVH) riskini tanımlamaya yardımcı olabildiğini göstermiştir. Bu test enfeksiyonlar veya iltihaplı hastalıklarda yüksek CRP düzeylerini saptayan rutin CRP testinden farklıdır. Hs-CRP testi sağlıklı kişiler için normal değer aralıkları gösteren CRP’yi ölçmektedir. Düzeyleri normalin alt sınırında olan kişileri normalin üst sınırındaki değerlere sahip olanlardan ayırt etmede kullanılabilir. Sağlıklı bireylerde normalin üst sınırındaki CRP düzeylerinin, lipit düzeyleri kabul edilebilir sınırlar içinde olsa bile ileride kalp krizi, inme, periferik damar hastalığını öngördüğü belirlenmiştir. Birkaç grup, bu testin gelecek 10 yılda orta derecede kalp krizi riski altındaki kişileri belirlemede kullanılmasını önermiş olmasına rağmen testin başka hangi şekilde ve ne sıklıkla kullanılması gerektiğine ilişkin bir henüz bir uzlaşı yoktur.
Lipoprotein A (Lp(a)): Lp(a), başka bir proteine (Apolipoprotein (a)) bağlı bir LDL molekülünden ibaret bir lipoproteindir. Lp(a), diyet, egzersiz veya lipit düşürücü ilaçların çoğu gibi LDL-C’yi düşüren tipik stratejilere yanıt vermemesi dışında LDL-C’ye benzemektedir. Lp(a) düzeyinin kalıtsal yolla belirlendiği ve kolayca değişmediği anlaşıldığından, yüksek Lp(a) düzeylerinin varlığı, kimlerin diğer risk faktörlerinin daha agresif tedavisinden yararlanabileceğini belirler.
Tedavi nasıl belirlenmektedir?
Tedavi, yukarıdaki testlerin sonuçları, ailevi öykünüz, kişisel tıbbi ve yaşam tarzı öykünüz gibi birçok faktöre dayanarak yapılacaktır.

Başka bilmem gereken birşey var mı?
Sağlıklı bir diyet ve egzersiz kan basıncı, kolesterol ve trigliseritleri düşürmede önemlidir. Bazen bu yaşam tarzı değişiklikleri arzulanan düzeylere erişmek için yeterli olmaz. Lipit tedavisinde etkili ilaçlar da (örn:, statinler) mevcuttur. Yüksek lipit düzeylerine neden olan bazı durumlar bazen kalıtsaldır. Bu hastalıklarda yüksek lipit düzeyleri her zaman diyet ve egzersizle yeterince düşürülememektedir. Bu takdirde lipit düşürücü ilaçlarla tedavi gerekir.

Sık sorulan sorular

1. Bazı insanlar diğerlerine göre daha fazla kalp krizi geçirme riski altında mı?

Evet. Aşırı kilolu olanlar, sigara içenler, kan basıncı yüksek (hipertansiyon) veya şeker hastalığı (diyabeti) olanlar, test sonuçları normal sınırlarda olmayanlar ve ailevi kalp hastalığı öyküsü olanlar daha büyük bir risk altındadır..

2. Kalp krizi riski altında olup olmadığını belirleyen ev test kitleri var mı?

Hayır, yoktur. Kalp rahatsızlığı riskiniz daha önce sözü edilen testlerin hepsi veya herhangi birinin sonuçlarına dayanmaktadır. Genel değerlendirme özel testleri ve eğitimli sağlık profesyoneli tarafından yorumlanmasını gerektirmektedir. Ancak evde total kolesterolü ölçen testler de vardır.


Kaynakça : labtestsonline

Özel Başak Tıp Merkezi - Cilt (Deri) kanseri nedir? Cilt kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Rahim (Uterus) kanseri belirtileri nelerdir? - Mesane kanseri nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Kolon (Bağırsak) kanseri nedir? Kolon kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Böbrek kanseri nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - ALS hastalığı nedir? Belirtileri ve süreci - Lösemi (Kan kanseri) nedir? Belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Çocukların yaz tatili sevincini arttıracak etkinlikler! - En iyi dostlarımız evcil hayvanlar -