CA 15-3 Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor

Diğer adları : CA-Meme Kanser antijen-meme
Resmi adı : Kanser Antijen 15-3

Niçin Testi Yaptıracaksınız?
İnvaziv meme kanserinin tedavisine yanıtı izlemek ve hastalık nüksünü gözlemek için bu test yapılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?
İnvaziv meme kanseri için tedavi edilmiş veya edilmekte olduğunuz zaman bu test yapılr.

Gerekli Numune Nedir?
Kolunuzun bir damarından kan alınır.

Test için Hazırlık Gerekir mi?
Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir.

Ne test edilmektedir?
Kanser antijeni 15-3 (CA 15-3) normal meme hücreleri tarafından üretilen bir proteindir. Kanserli meme tümörleri olan birçok hastada CA 15-3 ve ilişkili kanser antijeni 27.29’un üretimi artmıştır. CA 15-3 kansere neden olmamakta daha çok tümör hücreleri tarafından saçılmakta, kan dolaşımına girerek kanser seyrini takipte yararlı bir tümör belirtecine dönüşmektedir. Erken lokalize meme kanseri olan kadınların yaklaşık % 10’u ve metastatik meme kanseri olanların ise % 70’inde CA 15-3 yükselmektedir. CA 15-3 ayrıca sağlıklı kişilerde, kolorektal kanser, akciğer kanseri, siroz, hepatit, ve iyi huylu meme hastalığı gibi kanser, rahatsızlıklar veya hastalıklar olanlarda da yükselebilmektedir.

Test için numune nasıl toplanır?
Bir kol damarından iğneyle alınan kan numuneleri kullanılır.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?
Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir.

Nasıl kullanılır?
CA 15-3, bir kanser tarama testi olması düşünülecek kadar yeterince duyarlı veya özgül değildir. Esas kullanımı hastanın meme kanseri tedavisine verdiği yanıtı izlemek ve meme kanseri nüksünü izlemektir. Bazen doktorunuza tümörün mevcut olabildiği (tümör yükü) hakkında genel bir fikir verme amacıyla CA 15-3 istenir. Kanserde yüksek miktarlarda CA 15-3 üretildiği takdirde Ca 15-3 bir belirteç olarak kullanılabilir. O halde bu test her meme kanseri hastası için yararlı olmayacaktır

Ne zaman istenir?
Kanserin karakteristik özellikleri ve tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olmak için ilk kez ilerlemiş meme kanseri tanısı konduğunda CA 15-3 ile birlikte östrojen ve progesteron reseptörleri, Her2/neu ve meme kanseri için gen ekspresyon testleri istenebilir. Başlangıçta CA 15-3 yükseldiğinde tedavinin etkinliğini izlemek ve nüksleri saptamak için belli aralıklarla CA 15-3 istenebilir. CA 15-3 erken evre meme kanserlerinin çoğunda yükselmeyeceğinden,meme kanserinin erken dönemlerinde istenmemektedir

Test sonucu ne anlama gelir?
Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiş, tümör yükü o kadar fazladır. Kanser büyüdükçe CA 15-3 konsantrasyonları artma eğilimi göstermektedir. Metastatikmeme kanserinde kanser kemiklere ve/veya karaciğere yayıldıkça sıklıkla CA 15-3 yüksek düzeylere ulaşmaktadır.

Karaciğer ve pankreas kanseri, siroz iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarla birlikte görünürde sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif -orta derecede yükselmeler görülmektedir. Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3’deki yükselmeler zamanla değişmeme eğilimi göstermektedir.

Normal CA 15-3 düzeyleri o kişinin lokalize veya metastatik meme kanseri olmadığını garanti etmemektedir. Ya CA 15-3 düzeyleri saptanamayacak derecede yükselmemiş olabilir veya o kişi tümörleri CA 15-3 salmayan ileri meme kanserli kişilerin % 25-30’luk bölümüne dahildir.

Zamanla CA 15-3 konsantrasyonlarında artış hastanın tedaviye yanıt vermediği veya kanserin nüks etmekte olduğunu gösterebilir.

Bilmem gereken başka bir şey var mı?
Meme kanseri tedavisine başladıktan hemen sonra genellikle CA 15-3 düzeyleri ölçülmemektedir.Kişide hastalığın ilerlemesiyle ilişkili olmayan CA 15-3’de geçici artışlar veya azalmalar saptanabilir.Doktorunuz tedaviye başladıktan birkaç hafta sonra .CA 15-3 düzeylerini kontrol edecektir.

CA 15-3, meme kanseri dışında akciğer, pankreas, yumurtalık, karaciğer ve kolorektal kanserlerde de yükselebilmektedir.

CA 15-3 testine ilaveten CA 27.29 testinden de geçmeli miyim?
Hayır. Farklı bir ada sahip olmasına rağmen CA 27.29 testi CA 15-3 gibi aynı proteini ölçmektedir. CA 15-3 testi yerine kullanılabilmekle birlikte her iki teste birden ihtiyacınız yoktur

Meme kanseri için güçlü bir ailevi öyküye sahibim. CA 15-3 için taranmam gerekmiyor mu?
Erken dönem meme kanserini tanımlamaya yetecek derecede özgül veya duyarlı olmadığı için tarama testi olarak CA 15-3 önerilmemektedir. CA 15-3’deki yükselmeler başka nedenlere de bağlı olabilmekte, normal değer kanser olmadığının güvencesini vermemektedir. Kural olarak yalnızca meme kanseri tanısı konduktan sonra kullanılmalıdır.

CA 15-3’ümü düşürmek için ne yapabilirim?
CA 15-3 düzeyini düşürmeniz için doğrudan yapabileceğiniz bir şey yoktur. CA 15-3 diyette kısıtlamalar ve egzersizle düşürülebilen kolesterol gibi bir risk faktör değildir. Vücudunuzda olan bitenin bir yansımasıdır. Tümörün büyümesiyle CA 15-3 artabilir ve tedaviyle düşebilir veya iyi huylu bir hastalıkta sabit durumda kalabildiği gibi hafifçe yükselebilir.


Kaynakça : labtestsonline

Özel Başak Tıp Merkezi - Cilt (Deri) kanseri nedir? Cilt kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Rahim (Uterus) kanseri belirtileri nelerdir? - Mesane kanseri nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Kolon (Bağırsak) kanseri nedir? Kolon kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Böbrek kanseri nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - ALS hastalığı nedir? Belirtileri ve süreci - Lösemi (Kan kanseri) nedir? Belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Çocukların yaz tatili sevincini arttıracak etkinlikler! - En iyi dostlarımız evcil hayvanlar -