Antikardiyolipin Antikorları Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor

Diğer adları : Kardiyolipin Antikorları aCL antikoru
Resmi adı : Kardiyolipin antikorları (IgG, IgM ve IgA)

Niçin Testi Yaptıracaksınız?
Uygun olmayan kan pıhtısı oluşumunun araştırılmasına; yinelenen düşüklerin nedenini belirlemeye yardımcı olmak veya antifosfolipit sendromun değerlendirmesinin bir bölümü olarak bu test yapılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?
Özellikle gebeliğin 2. ve 3. üç aylarında yinelenen düşükleriniz olduysa; nedeni açıklanamayan bir veya birden fazla sayıda venöz veya arteriyel trombotik atak geçirdiğinizde bu test istenir.

Gerekli Numune Nedir?
Kolunuzdaki bir damardan (venden) alınan kan numunesinde çalışılır.

Test için Hazırlık Gerekir mi?
Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir.

Ne test edilmektedir?
Bu testler, kardiyolipin antikorlarının üç sınıfını (IgG, IgM, ve/veya IgA) tanımlamaktadır. Algılanmış bir tehdide karşı bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan bu proteinler antifosfolipit antikorların en sık görülen formudur. Bunlar iyice anlaşılmamış nedenden dolayı vücudun kan pıhtılaşması düzenleme yetisini olumsuz etkileyebilen kazanılmış otoantikorlardır.

Kardiyolipinler ve diğer ilişkin fosfolipitler normalde hücre membranları ve trombositler içinde bulunan lipit molekülleridir. Kan pıhtılaşması sürecinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Kardiyolipinlere karşı antikorlar oluştuğunda olumsuz etkilenmiş hastanın atar ve toplardamarlarında yinelenen ve uygun olmayan kan pıhtıları (trombüsler) gelişme riskini artırırlar. Kardiyolipin antikorlar trombositopeni, yinelenen düşükler (özellikle gebeliğin 2.’ci ve 3.’cü aylarında) ve erken doğum ve preeklampsi ile de ilişkilidir.

Kardiyolipin antikorları sıklıkla sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi otoimmün bozukluklar ve lupus antikoagülanı gibi diğer antifosfolipit antikorlarla birlikte görülmektedir. Akut enfeksiyonları, HIV/AIDS, bazı kanser türleri olan hastalarda, ilaç tedavileriyle (fenitoin, penisilin ve prokainamid) ve fenitoin, penisillin, ve prokainamid) ve asemptomatik olarak yaşlılarda geçici olarak görülebilmektedir.

Pıhtı tıkaçları, yinelenen düşükler, trombositopeni, kardiyolipin ve/veya başka bir antifosfolipit antikor saptanan hastada tanı Antifosfolipit Sendromu (APS) olabilir. APS, altta yatan otoimmün bozukluk olmaksızın birincil, veya tanı konmuş, zaten var olan bir otoimmün bozuklukla birlikte ikincil formda da oluşabilir.

Test için numune nasıl toplanır?
Bir kol damarından iğneyle kan numunesi alınır

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?
Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir.

Nasıl kullanılır?
IgG ve IgM kardiyolipin antikor testleri, sıklıkla açıklanamayan trombotik atağın, yinelenen düşüklerin veya trombositopeninin nedenini belirlemeye yardımcı olur. Özellikle klinik bulgular hastanın SLE veya başka bir otoimmün bozukluğa sahip olduğunu düşündürdüğünde uzamış PTT (etkinleştirilmiş kısmi tromboplastin zamanı) nedenini araştırmaya yardımcı olmak için lupus antikoagülan testiyle birlikte istenebilir. Birinci test sonuçları kayda değer olmamasına rağmen yine de klinik kuşku varsa IgA kardiyolipin testi istenebilir. Kardiyolipin antikorlarının bir veya birden fazla sınıfı saptandığında, varlıklarının kalıcı veya geçici olup olmadığını belirlemek için en azından 6 hafta arayla aynı test(ler) tekrarlanmalıdır. Bilinen otoimmün bozukluğu olan hastada, testleri kardiyolipin antikorların varlığını göstermiyorsa bu antikorlar gelecekte herhangi bir zamanda da gelişebildiğinden testler tekrarlanabilir.

Ne zaman istenir?
Hastada trombotik atağı düşündüren kol ve/veya bacaklarda ağrı ve şişlik, nefes darlığı veya baş ağrıları gibi belirtiler olduğundan kardiyolipin antikor testi istenebilir. Bir kadında yinelenen düşükler olduğunda da istenebilir Uzamış PTT testini takip için lupus antikoagülan testiyle birlikte veya yalnız başına istenebilir.

Bir IgG, IgM ve /veya IgA kardiyolipin antikoru saptandığında antikorun geçici veya kalıcı olup olmadığını belirlemek için bu test daha sonra tekrarlanabilir.

SLE gibi bir otoimmün bozukluğu olan hastada kardiyolipin antikorlar saptanmadığında, bu antikorların gelişmelerini takip için ilerde testler yeniden istenebilir.

Test sonucu ne anlama gelir?
Negatif test sonucu test edilen kardiyolipin antikorlarının (IgG, IgM ve /veya IgA) o anda mevcut olmadığını gösterir. Kardiyolipin antikorlar en sık görülen antifosfolipit antikorları olduğundan bir enfeksiyon veya ilaca bağlı olarak geçici yükselmeleri veya kişi yaşlandıkça belirti vermeksizin (asemptomatik)ortaya çıktıklarını saptamak olağandışı bir durum değildir. Bu koşullarda görülen düşük veya orta derecede yüksek antikor düzeyleri sıklıkla anlamlı olmamalarına karşın hastanın belirtileri ve diğer klinik bilgilerle birlikte incelenmeleri gerekir.

Altı hafta sonra test edildiklerinde bir veya birden fazla kardiyolipin antikor sınıfının orta-yüksek düzeylerde sebat etmiş olması bu spesifik antikorun kalıcı olabildiğini gösterir.

Bilmem gereken başka bir şey var mı?
Ara sıra sifilis için pozitif VDRL/RPR testinin nedenini belirlemeye yardımcı olmak için kardiyolipin testi istenebilir. Sifilisizi test etmek için kullanılan reaktifler fosfolipit içermekte olup kardiyolipin antikorlarına sahip hastalarda yalancı pozitif bir sonuca neden olabilirler.

Antikardiyolipin antikorlara sahipsem kesinlikle kan pıhtıları mı oluşacak ?
Mutlaka oluşmaz. Kardiyolipin antikorları bir risk faktörünü temsil etmelerine rağmen bireysel olarak o kişide yinelenen kan pıhtıları veya başka eşlik eden komplikasyonların oluşacağını öngörmemektedir. Kişide kan pıhtıları varsa antikorların varlığı sıklıkları veya şiddet derecelerini öngöremez.

Yeni doktoruma antikardiyolipin antikorlarına sahip olduğumu söylemeli miyim?
Evet. Bu antikorların varlığı tıbbi özgeçmişnizin önemli bir bölümünü oluştururlar. Asemptomatik olsanız bile bu antikorlar bu risk faktörünü ilgilendiren herhangi bir bir prosedür veya tıbbi tedaviyi değiştirebildiklerinden doktorunuzun bu bilgilere ihtiyacı vardır.


Kaynakça : labtestsonline

Özel Başak Tıp Merkezi - Cilt (Deri) kanseri nedir? Cilt kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Rahim (Uterus) kanseri belirtileri nelerdir? - Mesane kanseri nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Kolon (Bağırsak) kanseri nedir? Kolon kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Böbrek kanseri nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - ALS hastalığı nedir? Belirtileri ve süreci - Lösemi (Kan kanseri) nedir? Belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Çocukların yaz tatili sevincini arttıracak etkinlikler! - En iyi dostlarımız evcil hayvanlar -