Kapsamlı Metabolik Panel Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor

Diğer adları : KMP
Resmi adı : Kapsamlı Metabolik Panel

Kapsamlı Metabolik Panel Nedir ?
Kapsamlı Metabolik Panel (KMP) doktorunuza böbrekleriniz, kan şekeriniz, elektrolit, asit/baz dengeniz hakkında önemli bilgiler veren ve sıklıkla istenen testler panelidir. Anormal sonuçlar, özellikle anormal sonuçların kombinasyonu, ele alınması gereken bir soruna işaret edebilir.

KMP içeriği:

Glukoz (kan şekeri)
Kalsiyum
Artmış ve azalmış düzeyleri önemli olabilir.

Proteinler

Albümin
Total Protein
Albümin, karaciğer tarafından yapılan başlıca serum proteinidir. Total protein albüminle birlikte serumdaki diğer proteinleri de ölçmektedir. Hem yüksek hem de düşük düzeyleri önemli olabilir

Elektrolitler

Sodyum
Potasyum
CO2 (karbon dioksit, bikarbonat )
Klorür
Sodyum ve potasyum konsantrasyonları arasındaki denge dört molekül arasındaki dengede olduğu gibi vücut tarafından sıkıca ayarlanmaktadır. Elektrolit (asit-baz) dengesizliği çok çeşitli akut ve kronik rahatsızlıklar şeklinde kendini gösterebilmektedir. Nadiren yalnızca klorür ve CO2 testleri istenmektedir.

Böbrek Testleri

BUN (kan üre azotu)
Kreatinin
BUN ve kreatinin böbrekler tarafından kandan süzülüp temizlenen atık ürünleridir. Kanda artan düzeyleri böbrek işlevlerinde geçici veya kronik bir azalmaya işaret edebilir. Genellikle KMP’nin bir bileşeni olarak istenmediği durumlarda da yine ikisi birlikte istenmektedir.

Karaciğer testleri

ALP (alkalen fosfataz)
ALT (alanin amino transferaz, SGPT’de denilir)
AST (aspartat amino transferaz, SGOT’de denilir)
Bilirübin
ALP, ALT ve AST karaciğer ve diğer dokularda bulunan enzimlerdir.. Bilirübin, karaciğerde yaşlanmış eritrositlerin parçalanması sonucu oluşan bir atık üründür. Hepsi karaciğer hastalığı veya işlev bozukluğunda kanda yüksek konsantrasyonlarda bulunurlar.

Test için örnek nasıl toplanır?
Kolunuzun bir damarından iğneyle alınan kan numunesi bir kan tüpü içine alınır. Kan alınmadan 10-12 saat öncesinden itibaren aç kalıp kalmamanız gerektiğini doktorunuza sorun. KMP isteme nedenine göre aç kaldıktan sonra veya rastgele bir zamanda kan alınabilir.

Test nasıl kullanılır?
Hem organların işlevlerini hem de diyabet, karaciğer hastalığı ve böbrek hastalığı gibi hastalıkları kontrol için geniş kapsamlı bir tarama aracı olarak KMP testlerinden yararlanılır. Hipertansiyon gibi bilinen rahatsızlıkları ve hastaların aldıkları spesifik ilaçların karaciğer veya böbrekle ilişkili yan etkilerini izlemek için de KMP istenebilir. Doktorunuz KMP’nin iki veya daha fazla sayıda bileşenini izlemekle ilgiliyse de daha fazla bilgi sağladığı için KMP panelinin tümünü isteyebilir.f

Test ne zaman istenir ?
Bir tıbbi muayene veya yılda bir yapılan fizik muayenelerin bir bölümü olarak rutinde KMP istenmektedir. KMP numuneleri rastgele bir zamanda veya genellikle 10-12 saat aç kaldıktan sonra alınır (yiyecekler ve sıvıların (su dışında) alımına izin verilmez). Testler tek başlarına duyarlı olmasına rağmen doktorunuza spesifik olarak ne gibi rahatsızlıkların olduğunu söyleyemez. Anormal testler veya test gruplarından sonra kuşkulanılan tanıyı doğrulamak veya dışlamak için genellikle ilaveten başka testler de yapılır.


Kaynakça : labtestsonline

Özel Başak Tıp Merkezi - Cilt (Deri) kanseri nedir? Cilt kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Rahim (Uterus) kanseri belirtileri nelerdir? - Mesane kanseri nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Kolon (Bağırsak) kanseri nedir? Kolon kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Böbrek kanseri nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? - ALS hastalığı nedir? Belirtileri ve süreci - Lösemi (Kan kanseri) nedir? Belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir? - Çocukların yaz tatili sevincini arttıracak etkinlikler! - En iyi dostlarımız evcil hayvanlar -