Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi

Hasta ve çalışan güvenliğini esas alarak, güncel bilgi ve teknolojilerle, çağdaş kurumsal bir iş anlayışı içinde uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, araştırma geliştirme ve sağlık hizmetiyle sağlık biliminin gelişimine katkıda bulunan öncü bir kuruluş olmak.Evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar üretmek ve bu araştırmalar için merkez olabilmektir. Hedeflerimiz: 1. Uluslararası, ulusal ve kurum içi proje işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması 2. Toplumun ve bilim dünyasının yaygın olarak kullanabileceği nitelikte yayınlar üretmek 3. Yeni ve gelişmekte olan alanlarda faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi 4. Fakültemiz bünyesinde çıkartılan dergilerin etki düzeylerinin arttırılması 5. Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin sayısının arttırılması ve akademisyenlerin bilimsel etkinliklere katılımının özendirilmesi ve desteklenmesi.Ulusal ve uluslararası alanda bilgi, teknoloji kullanımı ile sağlık hizmeti sunumunda referans gösterilen bir güce ulaşmak ve sağlık hizmetinde herkesin tercih edeceği bir marka oluşturmaktır. Hedeflerimiz: 1. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve hizmet alt yapı ihtiyaçların giderilmesi 2. Öğrenci eğitimi için gerekli hasta çeşitliliğinin ve eğitim ortamlarının sağlanması ve geliştirilmesi 3. Toplumsal eğitim, bilgilendirme ve etkileşim etkinliklerinin sayısının arttırılması 4. Mesleki eğitim ve sertifika programlarının, sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması 5. Bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerin arttırılması.Akademik değerler ve hizmet faaliyetleri ile birlikte nitelikli sağlık eğitiminin en üst düzeyde verilmesini sağlayarak bilimsel, akılcı ve uluslararası düzeyde bir üniversite hastanesi olmaktır.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Hakkında İçerikler
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İletişim Bilgileri
Adres Adres:Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Seyhan/Adana
Telefon Tel:0 322 338 60 84
Fax Fax:0 322 338 69 45
E-Mail E-Mail:balcali@cu.edu.tr
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nerede
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Randevu Alma
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinden Randevu Almak için aşağıda bulunan Randevu Al butonuna tıklayarak randevunuzu alabilirsiniz.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Tahlil ve Laboratuvar Sonuçları
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinden Tahlil ve Laboratuvar Sonuçları için aşağıda bulunan Tahlil ve Laboratuvar Sonuçları için tıkla butonuna tıklayarak randevunuzu alabilirsiniz.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölümleri ve Servisleri
Anjiyo Ünitesi, Aşı Polikliniği, Hemodiyaliz, El Cerrahisi, ERCP Ünitesi, Kemoterapi Ünitesi/Hizmetleri, Nükleer Tıp, Organ Nakli, Radyasyon Onkolojisi, Tüp Bebek Ünitesi, Uyku Laboratuvarı ve Polikliniği, Yanık Ünitesi, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi, Yoğun Bakımlar, Çocuk Yoğun Bakım, Doku Tıpleme Laboratuvarı, Merkez Laboratuvarı, Hemaferez, Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi, Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Merkezi, Kan Merkezi, Göz Bankası, Gebe Okulu, Hücre ve Biyobankası, Genetik Tanı Merkezi, Enfeksiyon Komitesi, Endoskopi, KİT (Kemik İliği)
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Doktorları
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde görevli doktorların listesine aşağıda bulunan Doktorlar listesi için tıklayın butonuna tıklayarak doktor bilgilerine ulaşa bilirsiniz.
Ürik Asit Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Vücut Sıvısı Analizi Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - TORCH Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Temel Metabolik Panel Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - TPMT Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Trigliserit Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Trikomonas Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Seruloplazmin Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Valproik Asit Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor - Pap Smear Testi Nedir? Ne Anlama Geliyor -